บริษัท ฮิวแมนเพย์ เป็นบริษัทผู้นำให้บริการทางด้านการจัดทำเงินเดือนภายในองค์กร (Managed Payroll Services) ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยการจับมือเป็นพันธมิตรในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำบัญชี เงินเดือนให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ และได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะในระบบงานซอฟต์แวร์ทางด้านการบริหารงานบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำไม่ว่าจะเป็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์) จำกัด, บริษัท โอสถสภา จำกัด, บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และองค์กรชั้นนำอื่นๆ

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการดำเนินงานในธุรกิจหลักและกระจายการทำงานทางด้านการทำงานประเภท Routine Operation ออกไปเพื่อลดภาระต้นทุน ค่าใช้จ่ายและ Resource บริษัท ฮิวแมนเพย์จึงได้มุ่งเน้นการให้บริการทางด้าน Managed Payroll Services ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและครอบคลุมงานการบริการด้าน Payroll โดยองค์กรสามารถทำให้การทำงานด้านการจ่ายเงินเดือน และการทำงานที่มีความสำคัญแต่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรขององค์กรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายดายและยังทำให้องค์กรมุ่งเน้นไปพัฒนาธุรกิจหลักขององค์กรนั้น ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เราคือ ฮิวแมนเพย์

บริการ Managed Payroll Services ของ ฮิวแมนเพย์ ยังเพิ่มความปลอดภัยในด้านการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรและโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารบีบีทาวเวอร์ ถนนอโศก และสำนักงานสาขาสำรองในกรณีฉุกเฉินตั้งอยู่ที่อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี และเครื่องแม่ข่ายตั้งอยู่ที่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CS LoxInfo) ซึ่งมี